Producten en diensten

Betonmortel

Overijssel Beton uut Staphorst is KOMO gecertificeerd volgens de NEN-EN 206 en 8005 (Nederlandse aanvulling). De controles vinden plaats volgens de BRL 1801 “Betonmortel” door SKG-IKOB.

De sterkte- en milieuklasse worden doorgaans voorgeschreven door de constructeur, consistentieklasse en korrelgrootte is de keus van de  uitvoerende partij.

Onze betontechnologen kunnen u adviseren bij het kiezen van de juiste samenstelling.

01.
Toevoegingen
 • Speciale hulpstoffen
 • Staal- en of kunstofvezels
 • Kleurstof
02.
Samenstelling

Door de verschillende elementen precies te mengen kunnen wij het beton geschikt maken voor uw applicatie.

Overijssel Beton levert vele soorten betonmortel:

 • Beton voor funderingen
 • Beton voor vloeren (al dan niet monolitisch af te werken)
 • Onderwaterbeton
 • Vloeistofdicht beton
 • Zelfverdichtende beton
 • Beton op samenstelling (door de klant bepaalde samenstelling)
 • Attest beton
 • Wegenbouw beton
 • Beton met staalvezels (ter vervanging of gedeeltelijke vervanging van wapening)
 • Beton met kunststofvezels (plastische krimp)

Vloerspecie

Vloerspecie is een gebruiksklare specie voor de afwerk- of dekvloeren van woningen, garages en gebouwen. Vloerspecie kent vele variaties wat betreft de verhouding zand-cement; deze variaties worden bepaald door de vereiste sterkte en de verscheidenheid in toepassing. Het inmengen van kunststofvezels ingeval van aanwezigheid van vloerverwarming is daarbij slechts een voorbeeld. De sterkte van de vloerspecie ontwikkelt zich langzamer dan de spanningen veroorzaakt door de krimp. Deze plastische krimp (krimp in de plastische, nog niet verharde, fase van de specie) is een gevolg van de verdamping van het water en van de hydratatie (chemische binding tussen water en cement). De kunststofvezels absorberen deze krimpspanningen en verminderen het ontstaan van krimpscheuren. Bij vloerverwarming in het bijzonder hebben we te maken met wisselende temperaturen en daarmee met spanningen in de zand-cementvloer; de kunststofvezel verdeelt deze spanningen.

Schuimbeton

Schuimbeton kent verschillende toepassingen doordat de volumieke massa kan worden aangepast. Voorbeelden van toepassingen van schuimbeton zijn het opvullen van een kruipruimte met isolerend schuimbeton, het maken van vullagen of schuimbeton gebruiken als basis voor een complete thermo-renovatievloer welke buiten de schuimbeton bestaat uit vloerverwarming en een afwerkvloer.

Schuimbeton wordt zowel binnen woningen, als in de industrie gebruikt. Denk bijvoorbeeld ook aan het gebruik van schuimbeton voor het opvullen van loze leidingen onder wegen, het verstevigen van een kadewand, enzovoorts. Aan het gebruik van schuimbeton zitten diverse voordelen. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat schuimbeton zichzelf redelijk uitvlakt en niet verdicht of afgewerkt hoeft te worden.

Stampbeton

Stampbeton is aardvochtige beton en wordt voornamelijk toegepast in de wegenbouw voor het stellen en borgen van de betonnen opsluitbanden (onder andere trottoirbanden). Stampbeton wordt verdicht door aan te stampen. De opsluitband gesteld in het beton zorgt ervoor dat het straatbeeld strak en netjes blijft.

Gestabiliseerd zand of stelspecie

Gestabiliseerd zand of stelspecie wordt gebruikt voor het verstevigen van ondergronden onder bijvoorbeeld bestrating van wegen, rotondes en trottoirbanden. Maar ook in een particuliere omgeving is het zeer goed toe te passen; het is de ideale oplossing als ondergrond van uw terras of de oprit naar uw garage.
Afhankelijk van het toepassingsgebied en de uitvoering is de verhouding  zand-cement en het eventuele toevoegen van hulpstoffen (vertragers) aan te passen. Wij denken hierin graag met u mee!

Gekleurd beton

Door toevoeging van pigmenten is beton door en door duurzaam te kleuren. Hierdoor kun je functioneel oppervlakken accentueren of markeren, maar ook een architectonische meerwaarde geven.
Er zijn veel factoren die invloed kunnen hebben op het uiterlijk van beton, waardoor verschillen in kleur kunnen ontstaan.
Het samenstellen, mengen en verwerken van gekleurde betonspecie vergt extra aandacht omdat bij gebruik van kleurstoffen niet alleen de gewone technologische regels gelden, maar ook de kleurstoffen zelf invloed hebben op de eigenschappen van betonspecie en/of het verharde beton.
Een goede nabehandeling is ook hier zeer belangrijk.

Het toepassen van gekleurd beton vraagt om vakkennis en vereist een goede samenwerking tussen alle partijen.

Betonpompen

Ook voor het verzorgen van een betonpomp kunt u bij Overijssel Beton terecht.

Overleg met de betonmortelcentrale is nodig. In principe is elke normale betonmortel te verpompen, maar er is naast sterkte- en milieu­klasse, een aantal factoren belangrijk. Welk type pomp wordt gebruikt; wat is de giekhoogte; over welke afstand moet er worden gepompt; wat is de diameter van de slangen of de leidingen; wanneer wordt er gepompt en hoeveel; en welke eisen stelt men aan de verwerking? Bij bijzondere omstandig­heden, bijvoorbeeld 100 meter hoog of over lange afstanden pompen, moet de mortelsamenstelling worden aangepast. De korrelgrootte en korrel­verdeling, de hoeveelheid fijn materiaal en water en de verwerkbaarheid spelen daarbij een rol.

Kwaliteit

Overijssel Beton levert producten welke voldoen aan de gestelde eisen van de klant en voldoen aan de geldende normen.

Daarnaast zijn, waar mogelijk, al onze producten gecertificeerd volgens de geldende technische regelgeving en vallen onder toezicht van de externe keuringsinstantie voor beton en mortels, SKG-IKOB.

Onze producten worden geleverd met KOMO productcertificaat. Voor de klant geeft dit de zekerheid dat de geleverde beton voldoet aan alle geldende voorschriften, waaronder het bouwbesluit en het besluit bodemkwaliteit.

Bij Overijssel Beton werken deskundig en ervaren mensen waaronder gediplomeerde betontechnologen en betonlaboranten. Onze moderne betoncentrale is computergestuurd en voldoet aan de eisen van het ijkwezen.

Komo productcertificaat

Advies

Heeft u advies nodig op het gebied van betonmortel? Onze betontechnologen staan graag voor u klaar. Ook voor bouwplaats advies kunt u bij ons terecht.